Om litteratur

Litteraturhistoria

Idag är litteraturen en självklar del av vår vardag, såväl som inom utbildning. På sociala medier är det många som samlas kring deras intresse för litteratur och det är något som många gärna diskuterar med varandra. Med hjälp av litteratur kan vi få bredare kunskaper och vi har möjligheten att leva oss in i en annan tid än den vi lever i, få inblick i andras liv och ibland får vi besöka världar helt olik vår egen.

I det här inlägget kommer du att få veta allt om litteraturens historia.

Från muntligt till papper

Forskare är överens med teorin om att mänskligheten har berättat historier lika länge som vi har haft förmågan att kommunicera. Det betyder alltså att den första typen av litteratur var den muntligt framförda. Sedan långt tillbaka i tiden har vi berättat historier för att underhålla och utbilda.

Man tror att övergången från muntligt berättande till skriftligt skedde omkring 2000 år före Kristus. Då uppkom världens första skriftspråk som man hackad ner på lertavlor. Språket kallas sumeriska vilket var ett språk som fanns kring Mesopotamien. Från den tiden har man kunnat hitta lertavlor som berättar om kung Gilgames.

Men att hacka ner bokstäver på lertavlor tar sin lilla tid och det hela effektiviserades i samband med att papyrus uppfanns. Papyrus är ett sorts skrivmaterial som man först använde i forna Egypten.

Antiken

I forna Egypten uppstod en av världens första bibliotek i Alexandria. Men att komma åt litteraturen som fanns på den tiden var svårt eftersom upplagorna var begränsade i och med att boktryckarkonsten ännu inte var uppfunnen och det var främst den övre samhällsklassen som hade tillgång till dåtidens litteratur.

I Antikens Grekland var litteraturen något som man såg ner på eftersom att det var något som slavar höll på med. Det gjorde att dåtidens Greker inte var särskilt läskunniga. Men det var också nu som några klassiska verk uppstod. Det var Homeros som skrev de verk som än idag används inom utbildning. Du har väl hört talas om Illiaden och Odyssén?

De första romanerna

Det dröjde dock fram till medeltiden då de första romanerna uppstod. Både Odyssén och Illiaden tros vara en samling av traditionellt berättade folksagor. Men det var på medeltiden som världens första fiktiva berättelser kom. Det råder dock en del oklarheter kring vilka som var först. I västvärlden känner vi till Don Quijote av Cervantes, men en kandidat som tros ha varit ännu tidigare är den kinesiska författaren Murasaki Shikibu som skrev berättelsen Genji monogatari.

På medeltiden blev man bättre på att trycka upp böcker i olika format vilket var en bidragande faktor till att litteraturen blev mer tillgänglig för allmänheten.

Litteraturens status i nutid

Idag är de allra flesta läskunniga och vi har tillgång till böcker gratis via biblioteken. Idag konsumerar vi böcker på de sätt som passar oss bäst, en del lyssnar medan andra helst läser böcker fysiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *