Tre återvändare på plats i Strömstad!

Nu är tre återvändare, Tove Berggren, Emőke Andersson Lipcsey och Elise Ingvarsson tillbaka i Strömstad som stipendiater. De har delat upp sin månadslånga vistelse i kortare perioder och nu är de inne på sluttampen.
Läs mer om dem och om deras projekt nedan.

Emőke Andersson Lipcsey  är författare, poet, översättare, frilansjournalist och musiker. Emöke har studerat litteraturvetenskap, historia, lingvistik, datalingvistik och musik i Ungern, Sverige och Frankrike. Hon började sin litterära bana som avantgardepoet med lyriska texter vid tidskriften Magyar Műhely i Paris, en tidskrift som var förbjuden under kommunismen. Nu skriver hon mest romaner och översätter. Som journalist skriver hon regelbundet artiklar om samhällsliv och kultur med svensk och ungersk anknytning.

Poeten Elise Ingvarsson arbetar som lärare på skrivarkurser sedan 2014 och har varit drivande i att bygga upp kursen ”Konstnärligt skrivande” tillsammans med Khashayar Naderehvandi, författare, poet och litteraturkritiker. Kursen är ett samarbete mellan Folkhögskolan i Angered och Akademin Valand. Elise har genomgått utbildningen ”Litterär gestaltning” och har också studerat litteraturvetenskap, franska och skrivpedagogik. Hon är flerfaldigt prisbelönad, bland annat med Katapultpriset och Bonniers stora stipendium.

Elise Ingvarsson och Emöke Andersson Lipcsey har tillsammans påbörjat ett översättningsprojekt, där målet är att översätta och ge ut 30 dikter av den ungerska poeten János Pilinszky. De arbetar regelbundet med projektet och presenterade Pilinszkys poesi på 2015 års Bokmässa i Göteborg, som hade Ungern som tema.

Under sin vistelse i Strömstad får de en möjlighet att arbeta ännu mer intensivt och koncentrerat med översättningen. De planerar också en workshop om Pilinszkys poesi. Till den inbjuds en poet från Ungern. Elise Ingvarsson och Emöke Andersson Lipcsey vill återuppliva det starka bandet som har funnits mellan svensk och ungersk poesi, vilket var särskilts tydligt i den nära kontakten mellan Tomas Tranströmer och János Pilinszky.