Åmål

Nordiska Litteraturhuset, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Nordiska Litteraturhuset, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Kulturmagasinet och Marinan, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Kulturmagasinet och Marinan, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Åmål vid Vänerns kant / Foto Åsa Carlsson

Åmål vid Vänerns kant / Foto Åsa Carlsson

Utsikt från Kungsberget, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Utsikt från Kungsberget, Åmål / Foto Åsa Carlsson

Välkommen till Åmål

Det idylliska Åmål ligger på den västra sidan av Sveriges största sjö, Vänern. Förutom den vilda naturen, erbjuder staden Bokdagar i Dalsland, Bluesfest och en av Sveriges bäst bibehållna träbebyggelser från 1700-talet.

Åmål är den enda staden i Dalsland, landskapet som kallas ett Sverige i miniatyr. Nästan 10 000 personer bor i den charmerande staden fylld med lokal konst och konsthantverk. Det mesta av den gamla staden runt Plantaget har klarat sig från de många eldhärjningarna, den senaste 1901. Tidigare var det torgförsäljning här men nu är det en lummig park. I staden finns också historiska monument, hembygdsmuseum, spannmålsmagasin, torghandel och en gammal kyrka att besöka, liksom många vackra broar som korsar ån som rinner igenom staden.

Bokdagar i Dalsland arrangeras varje sommar under flera dagar sedan 2001 och besöks av intresserade läsare från hela Sverige. Evenemanget innehåller uppläsningar av författare, utställningar, seminarier och bokförsäljning. Under resten av året ordnas flera aktiviteter där läsare och författare kan mötas.

Den årliga Bluesfesten, som omvittnat är den bästa i Skandinavien, startade1992. Mer än 100 musiker från USA, Europa och Skandinavien spelar och sjunger i hela staden under fyra dagar i juli.

En av Sveriges främsta filmregissörer, Lukas Moodysson, lät Åmål bli scenen för sin film om tonåringars liv Fucking Åmål.

Landskapet erbjuder en omväxlande natur med en blandning av skogar, ängar, klippfältmyrar och massor av sjöar och vackra utsikter. Trakten kring Åmål ger möjlighet till flera olika aktiviteter, som fiske i de många vattendragen, kanotfärder, vandringar på underbara naturstigar och båtturer på inlandshavet Vänern. Förutom en naturskön golfbana och en Dalslandsgård som erbjuder hästupplevelser, finns också en stor marina och flera naturstränder för bad.

I det närbelägna Edsleskog finns den drygt 5 mil långa pilgrimsvandringsleden som börjar strax norr om Mellerud. Under 500 år gick människor leden på väg till Nidarosdomen i Norge, tills kung Gustav Wasa förbjöd det på 1500-talet.

Åmål grundades av drottning Kristina år 1643 och har utvecklats tack vare handel och sjöfart. Både Göteborg och Stockholm kan nås med båt via Göta kanal. Motorvägen E18 ligger en bit norr om staden och E45, liksom järnvägen går genom Åmål.

Sedan 2005 kan Åmål kallas världens näst bästa småstad efter att ha deltagit i den internationella tävlingen Livcom Awards.

Åmål – en del av Dalsland, Turistrådet Västsverige 

Åmåls hemsida

Googlekarta Åmål

Welcome to Åmål

The idyllic Åmål is located on the west shore of Sweden’s largest lake, Vänern. In addition to natural wilderness, it offers a Book Festival, a Blues Festival, and one of the best preserved 18th century wooden buildings buildings in Sweden.

Åmål is the only town in the province Dalsland, which is said to be a Sweden in miniature. In this charming town filled with local art and crafts there are almost 10 000 inhabitants. Most of the old city, located around the Plantaget has been saved from ravaging fires, the latest took place in 1901. The former market place has now turned into a park. There are historical monuments, a homestead museum, an old granary, a farmers market, and an old church to enjoy, there are also many nice bridges crossing the river which is running through town.

Days of Books in Dalsland, Bokdagar i Dalsland, takes place every summer and has been arranged since 2001. The event lasts over several days and attract visitors from all over Sweden. It offers readings by authors, exhibitions, seminars, and book sales. During the rest of the year, other opportunities are organized for readers and authors to meet.

The annual Blues Festival, Bluesfest, is reportedly Scandinavia´s coolest and was started in 1992. There are over 100 artists from Europe, Scandinavia, and the US, who play and sing the blues all over town for 4 days in July.

One of Sweden’s most famous film directors, Lukas Moodysson let his sensational movie Fucking Åmål about teenage life take place in Åmål.

The landscape contains some dramatic scenery with a mixture of forests, meadows, rocks, moors, plenty of lakes and captivating views. The area offers a diversified amount of activities, like fishing in nearby lakes, hiking and canoeing on lovely routes pathways, and boat rides at the inland sea Vänern. In the neighborhood, there is a golf course of great natural beauty and a typical old farm where you can learn about horses. There is a large marina in the centre of the town and several natural beaches for swimming.

Nearby Mellerud one can start a pilgrimage route that is about 50 km long and ends in Edsleskog not far from Åmål. For about 500 years people used the path to Nidaros Cathedral in Norway, until it was prohibited in the 1600th century.

Åmål was founded under regency of Queen Kristina in 1643 and developed thanks to trade and shipping. Both Gothenburg and Stockholm can be reached by boat via Göta kanal. The road E18 is close by Åmål and E45 passes through, as the railway also does.

Since 2005 Åmål can be called the world’s second best small town after an award in the international contest Livcom Awards.

Åmål – a part of Dalsland,  Turistrådet Västsverige 

Åmål site

Googlemap Åmål