Alingsås

Lilla torget, Alingsås / Foto Alingsås kommun

Lilla torget, Alingsås / Foto Alingsås kommun

 

Kaféstaden Alingsås / Foto Alingsås kommun

Kaféstaden Alingsås / Foto Alingsås kommun

 

Eksteds kafe, Alingsås / Foto Alingsås kommun

Eksteds kafe, Alingsås / Foto Alingsås kommun

 

Gräfsnäs slottsruin, Alingsås / Foto Alingsås kommun

Gräfsnäs slottsruin, Alingsås / Foto Alingsås kommun

Välkommen till Alingsås

Staden ligger mellan sjöarna Mjörn och Gerdsken i landskapet Västergötland. Alingsås fick stadsrättigheter redan 1619 av Gustav II Adolf och har 24 000 invånare.

Alingsås är känt för sina många kaféer och den årliga festivalen Lights in Alingsås. Det har också sagts att det är födelseplatsen för potatisen i Sverige, vilket firas varje år med en Potatisfestival.

Kafékulturen har sina rötter i 1700-talet då innovatören Jonas Alströmer startade en textilfabrik. Han anställde kvinnor som arbetade tio timmar per dag och de hade helt enkelt inte tid att baka sitt eget bröd. Idag finns det närmare 30 kaféer, alla med egna specialiteter, varav några finns med i boken Kakor och karaktärer.

Lights in Alingsås äger rum på senhösten varje år och startade år 2000. Den exklusiva experimentella upplysningen av offentliga platser med många internationellt kända designers besöks av 80 000 personer varje år. Flera ljusinstallationer har blivit permanentade, bl.a. två lekplatser. Alingsås satsar nu på utveckling av el-smarta bostadslösningar och flera områden använder redan ekovänlig uppvärmning.

Den unika Potatisfestivalen som startade 1980 är också populär. Sommarevenemanget är värd för artister, en knallemarknad, seminarier och ett nöjesfält. Sill och potatis serveras traditionsenligt. Jonas Alströmer grundade många olika fabriker i Alingsås i början av 1720 talet och började odla potatis storskaligt och introducera knölarna som människoföda. Här återfinns även en Potatisakademi.

Ett museum i Alingsås ligger i den äldsta profana byggnaden i staden och innehåller lokal kulturhistoria med fokus på interaktion, demokrati och kreativitet. Ett annat museum är fyllt med speciella dockor och nallar. I centrum finns konstgallerier och hemslöjdsaffärer, t.ex. i den gamla kvarnen och det närliggande slottet Nolhaga, som i parken också har en fontän och en labyrint med 204 stenar. Staden erbjuder även en konstrunda, Lisapromenaden, där en vacker bro, ett solur, en ovanlig smidd grind och potatisgrisar kan ses bland mer än 30 intressanta former och utsmyckningar. På sommaren kan barn delta i en barndeckarvandring för att lösa kluriga fall baserat på böckerna om Hemliga klubben av den lokala författaren Susanne MacFie. Kyrkorna arrangerar sommarmusik i de mindre orterna Hemsjö och Stora Mellby.

Naturreservatet Brobacka i närheten av Alingsås, har ett unikt geologiskt område med eroderade fördjupningar i berget. Det är Sveriges största område med cirka 40 jättegrytor varav den största är 18 meter bred. Reservatet i Hjortmarka har flera olika trädslag, speciellt gamla ekar. I Hulabäck finns även en fornminnesled.

I Gräfsnäs vid sjön Anten ligger en välbehållen slottsruin från 1500-talet. Här kan också en mil lång resa börja med museijärnvägens ånglok och tidstypiska vagnar. För att få ett annat perspektiv på staden går det att ta en båttur med ångbåten och tidigare bogserbåten Herbert på sjön Mjörn.

Alingsås – Kaféstaden, Turistrådet Västsverige

Googlekarta Alingsås 

Welcome to Alingsås

The town of 24 000 inhabitants, is beautifully located between the lakes Mjörn and Gerdsken in the province of Västergötland. It was granted a town charter as early as 1619 by King Gustav II Adolf.

Alingsås is known for its many cozy cafés and the annual festival Lights in Alingsås. It is also said that this was the birthplace of the potato in Sweden which is celebrated every year at the unique Potato Festival.

The café culture goes back to the 18th century when the inventive Jonas Alströmer started a factory making textiles. Women who were employed and worked ten hours a day, simply did not have the time to bake their own bread. Today there are more than 25 cafés, all with their own specialties, many of which are found in the book Cakes and Character.

Lights in Alingsås takes place in late fall and was started in 2000. The exclusive experimental lighting of public places by many internationally known designers attracts 80 000 visitors yearly. Nowadays several lighting installations are permanent; among the most noteworthy are two playgrounds. Alingsås stands out for its commitment to developing energy smart building, demonstrated by large areas of Alingsås that are using ecologically friendly heating systems.

The summer’s Potato Festival (Potatisfestivalen) which started in 1980, is a popular event. It hosts artists, markets, workshops and a fun-fair. The traditional dish of herring with potatoes is also served.  Jonas Alströmer founded several manufactures in Alingsås in 1723 and began to grow potatoes in large scale, popularizing them as food for humans. There is also an Academy of Potatoes.

One museum in Alingsås, housed in the oldest secular building in town, holds the local cultural heritage and is focused on interaction, democracy, and creativity. The other museum is filled with unique dolls and animal toys. The downtown area encompasses several art galleries, including one in the old mill and another in the nearby castle Nolhaga. A fountain and a labyrinth with 204 stones are also to be found by the castle. One can also take a guided walk called, Lisapromenaden, to discover a beautifully shaped bridge, a sundial, a rare iron gate and whimsical potato pig sculptures among other things.

In the summer children can participate in a mystery walking tour to solve a detective story based on books by the local author Susanne MacFie. The churches in Alingsås arrange musical concerts, as do the nearby villages Hemsjö and Stora Mellby.

The nature reserve Brobacka in the surrounding area of Alingsås is an attractive site of some uniquely interesting geological formations: Sweden’s greatest field of ”giant’s kettles”. There are about forty of these large rock basins that have been hollowed out after ages of erosion, the biggest being 18 meters wide. The reserve in Hjortmarka contains different kinds of trees, with notable ancient oaks and in Hulabäck you can find a walking-tour that runs along ancient monuments.

Also in the vicinity, Gräfsnäs by the lake Anten holds the well preserved remnants of a castle from the 16th century. Here too you may embark on a 10 kilometer journey on the historic steam-engine railway in cars of the period. For an alternate view of town, one can take a trip on the lake Mjörn with the steam ship Herbert, a tow boat since 1905.

Googlemap Alingsås

Alingsås – The capital of Fika, a part of West Sweden