Ansökan / Application

AIR Litteratur Västra Götalands vistelsestipendium tillhandahåller fritt boende i en månad och SEK 7500 för omkostnader (resa, uppehälle).

Ansök senast 31 oktober för stipendievistelse januari–juni
Ansök senast 30 april för stipendievistelse juli–december
Besked om beviljad stipendievistelse ges i juni respektive i december för kommande halvår. Vi bokar in våra stipendiater månadsvis, per kalendermånad (ingen vistelse löper över ett månadsskifte). Stipendiesumman betalas ut ca 30 dagar efter ankomst. De uppgifter du lämnar i din ansökan kan komma att användas i kommunikation och marknadsföring av det regionala, litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland.
Om du gör ett offentligt framträdande under din vistelse, betalar AIR Litteratur Västra Götaland ett arvode enligt rekommendationer från Sveriges Författarförbund.

Jurygruppen som granskar alla ansökningar består av Ellen Mattson (författare), Kerstin Aronsson (Förläggare Dalsland Explorer AB), Johan Öberg (Forskningsrådgivare, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet), Carl Forsberg (Kultursamordnare Sotenäs kommun). Juryns beslut kan ej överklagas.


The Literary Residence Program offers a scholarship/grant including lodging for one month and SEK 7500 (covering travelling expenses and necessaries).

Application 31 Oct for January–June
Application 30 april for July–December
Reply about issued applications will be given in June and December for the following 6 months. The residence stays is for a month, calendar month (not over a turn of the month). The scholarship amount will be paid out within about 30 days after arrival. The information you provide in your application may be used in communication and marketing of the regional, literary residency program AIR Litteratur Västra Götaland.
If you make a public appearance during your stay, AIR Litteratur Västra Götaland pays a fee according to recomendations from the Swedish Writers Association.

The jury who examines all the applications consists of four members: Ellen Mattson (Author), Kerstin Aronsson (Publisher Dalsland Explorer AB), Johan Öberg (Research Advisor, Faculty Office for Fine and Applied Arts, University of Gothenburg), Carl Forsberg (Administrator of Culture, Sotenäs). The jury´s decision can not be appealed.


E-ansökan/E-application

OBS spara ner din ifyllda pdf och skicka därefter via e-post till /save your filled pdf and then send by e-mail to johanna.lindstrom@vgregion.se

Sänd ditt cv i ett separat dokument/ send your cv in a separate document.

Ansökan/application PDF

skickas till / send to

johanna.lindstrom@vgregion.se

AIR Litteratur Västra Götaland
Förvaltningen för kulturutveckling
Johanna Lindström
Regionens hus
405 44 Göteborg