Ansökan / Application

AIR Litteratur Västra Götalands vistelsestipendium tillhandahåller fritt boende i en månad och SEK 5000 för omkostnader (resa, uppehälle).

Ansök senast 31 oktober för stipendievistelse januari–juni
Ansök senast 30 april för stipendievistelse juli–december
Besked om beviljad stipendievistelse ges i början av juni respektive början av december för kommande halvår.

Jurygruppen som granskar alla ansökningar består av Ellen Mattson (författare), Kerstin Aronsson (Förläggare Kabusa Böcker AB), Johan Öberg (Forskningsrådgivare, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet), Carl Forsberg (Kultursamordnare Sotenäs kommun). Juryns beslut kan ej överklagas.


The Literary Residence Program offers a scholarship/grant including lodging for one month and SEK 5000 (covering travelling expenses and necessaries).

Application 31 Oct for January–June
Application 30 april for July–December
Reply about issued applications will be given in the beginning of June and December for the following 6 months.

The jury who examines all the applications consists of four members: Ellen Mattson (Author), Kerstin Aronsson (Publisher Kabusa Böcker AB), Johan Öberg (Research Advisor, Faculty Office for Fine and Applied Arts, University of Gothenburg), Carl Forsberg (Administrator of Culture, Sotenäs). The jury´s decision can not be appealed.


E-ansökan/E-application

skickas via e-post till /send by e-mail to johanna.lindstrom@stromstad.se

Ansökan/application PDF

skickas till / send to
AIR Litteratur Västra Götaland
Johanna Lindström
Strömstads stadsbibliotek
452 82 Strömstad