Finansiärer / Finance

Projektets huvudfinansiärer är Västra Götalandsregionens Kulturnämnd, Fyrbodals Kommunalförbund, Statens Kulturråd och medverkande kommuner.


The centres are financed mainly by Region Västra Götaland, Fyrbodals Municipal, the Swedish Arts Council and participating municipalities.