Gäster från 14 länder under 2018 / Guests from 14 countries during 2018

Inför första halvåret 2018 fick AIR Litteratur Västra Götaland ansökningar från Sverige, Norge, Finland, Färöarna, Bulgarien, Italien, Tyskland, Litauen, Syrien och Ryssland. 22 stipendiater har vi tagit emot för månadslånga vistelser på våra residensorter under våren.

Inför hösten 2018 har juryn beviljat stipendievistelser för ansökningar från Georgien, Bulgarien, Sverige, Island, Kina och Österrike. 16 gäster som kommer för att skriva och finna arbetsro, för att möta kollegor och utöka sina nätverk. Vi ser fram emot att få välkomna dem!


In the first half of the year 2018 AIR Literature Västra Götaland received applications from Sweden, Norway, Finland, Faroe Islands, Bulgaria, Italy, Germany, Syria and Russia. 22 scholarship holders have been visiting our four places this spring.

By the fall of 2018 the jury has granted applications from Georgia, Bulgaria, Sweden, Iceland, China and Austria. We are looking forward to welcoming 16 new guests to visit us and we wish them inspiring days, a calm working place and maybe some new colleagues.