Om / About

Ett nytt Litterärt Residensprogram är etablerat i Västra Götaland

Kulturnämnden i Västra Götaland har beslutat att ge Strömstad i uppdrag, att under tre år, etablera ett författar- och översättarresidens med satelliter i Västra Götaland. Satelliterna är Åmål, Alingsås och Jonseredsstiftelsen. Huvudort och satelliter kommer att ta emot svenska och utländska författare och översättare under kortare perioder och ge dem möjlighet att bo och arbeta i en lugn och inspirerande miljö. De kommer också att ges möjlighet att knyta kontakter med kollegor på lokal, regional och nationell nivå. Residensen kommer att samarbeta med fristäderna i regionen för att ge ytterligare möjligheter till kulturella utbyten.

Vårt syfte: Att stödja litterärt arbete, dialog och utbyte.

Vårt arbetssätt: Vi bjuder in författare och översättare till månadslånga arbetsvistelser i Strömstad, Åmål, Alingsås och Jonsered.

Vi stödjer möten och dialoger mellan våra gäster med kollegor och läsare.

Vi uppmuntrar gränsöverskridande nyfikenhet mellan konstarterna.

Urvalsprincipen är den litterära potentialen som en vistelse kan ha för en författare eller översättare i relation till residensprogrammets syfte och arbetssätt.

Varje ort som ingår i Residensprogrammet har en egen inriktning:

Alingsås – Barn och unga

Jonsered – Forskning

Åmål – Norden

Strömstad – Internationellt


A new Literary Residence Programme is established in Västra Götaland, Sweden

Strömstad, located on the west-cost of Sweden, has 2015 been appointed by Region Västra Götalands Cultural Board, to be the main residence of an Authors in Residence Program. Strömstad has been commissioned during a period of three years, to establish a residence program with three smaller satellites which are Åmål, Alingsås and Jonsered. These residences will host authors and translators in order to stimulate literary and cultural contacts between the region and the rest of the world, and to provide a working and meeting place for literary professionals. Seminars will continuously be organized. The residences will co-operate with the refuge cities in the region, and create new areas for intercultural dialogues between the invited artists but also give the opportunity for them to take part in the local and regional cultural life.

Our vision: To support literary creation, dialogue and exchange.

Our mission: We invite writers and translators for monthly work stays in Strömstad, Åmål, Alingsås and Jonsered.

We promote encounters and dialogues of our guests with colleagues and readers.

We encourage multidisciplinary curiosity across the arts.

The principle of selection of applicants is the literary potential of the stay for the applicant in relation to the vision and mission of the program.

Every city in the Residence Program has it´s own orientation:

Alingsås – Children and Young Adults

Jonsered – Research and Science

Åmål –  Nordic Literature

Strömstad – International Literature