Om / About

AIR Litteratur Västra Götaland

Det regionala, litterära residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland etablerades hösten 2015 och har huserat både svenska och utländska författare och översättare. Sedan årsskiftet 2018/2019 är det Västra Götalandsregionens förvaltning Kultur i Väst som samordnar arbetet med de litterära författar- och översättarresidensen. Syftet med programmet är att erbjuda ett arbetsstipendium, stödja litterärt arbete, dialog och utbyte.

Vistelsestipendiet innebär fritt boende i en månad och 7500 SEK för resa och uppehälle. Orterna som ingår i programmet tar emot svenska och utländska författare och översättare och ger dem möjlighet att bo och arbeta i en lugn och inspirerande miljö. Notera också att uppgifterna du lämnar i din ansökan kan komma att användas i vår kommunikation och marknadsföring.

Varje ort som ingår i programmet har en egen inriktning, Alingsås – Barn och unga, Jonsered – Forskning, Åmål – Norden och Strömstad – Internationellt.

Ansök senast:

31 oktober för vistelse januari – juni

30 april för vistelse juli – december

Besked ges av juryn i juni respektive december. För ansökningsblankett se: www.airlitteraturvastragotaland.se

Kontaktperson:
Johanna Lindström, koordinator för Residensprogrammet och Fristäder i Västra Götaland

johanna.lindstrom@kulturivast.se

+46-(0)763242771


AIR Litteratur Västra Götaland

The regional literary residency programme, AIR Litteratur Västra Götaland, was established in the autumn of 2015 and has housed both Swedish and foreign writers and translators. Since the end of 2018/beginning of 2019, the work involved in the writer and translator residency programme is coordinated by Västra Götaland region’s Kultur i Väst  administration. The aim of the programme is to offer a a work scholarship, support literary work, dialogue and exchange.

The residency scholarship entails free housing for one month and SEK 7,500 for travel and keep. The localities included in the programme accept Swedish and foreign writers and translators and provide them with an opportunity to live and work in a calm and inspiring environment. Also note that the information you provide in your application may be used in our communication and marketing.

Each locality included in the programme has its own focus: Alingsås – Children and young people; Jonsered – Research; Åmål –North and Strömstad – International.

Latest dates for applications:

31 October for residency January – June

30 April for residency July – December

An announcement will be made by the jury in June and December. For application forms, see: www.airlitteraturvastragotaland.se

Contact person:
Johanna Lindström, coordinator for the Residency Programme and Cities of Refuge in Västra Götaland

johanna.lindstrom@kulturivast.se

+46-(0)763242771